Acupunctuur bij ziekte van Bell

Acupunctuur bij de ziekte van Bell / aangezichtsverlamming van Bell

De aangezichtsverlamming van Bell, ook wel Bellse parese genoemd, is een plotseling optredende verlamming ('parese') van de zevende hersenzenuw, de nervus facialis. Dit is de belangrijkste motorische aangezichtszenuw. 

Omdat dit een belangrijke zenuw is, is het vaak direct zichtbaar als deze niet of minder goed functioneert. 
U merkt bijvoorbeeld bij het wakker worden dat uw gezicht scheef is: een mondhoek hangt naar beneden en het oog aan die kant kan niet goed worden gesloten. 

Soms ervaart u ook wat oorpijn aan de aangedane zijde. Breed grijnzen lukt niet meer symmetrisch. Bij het dichtknijpen van de ogen lukt dit aan de aangedane zijde niet, en de oogbol rolt zichtbaar naar boven. Ook fronsen leidt tot een asymmetrisch beeld. Sommige patiënten krijgen hoofdpijn.

Deze verlamming komt vrij veel voor en kan op elke leeftijd optreden. 
Het is ontzettend schrikken wanneer u dit constateert. Omdat het ook voor de buitenwereld zo zichtbaar is kan het tot grote onzekerheid leiden.

Hoe ontstaat de ziekte van Bell?

Aangezichtsverlamming ontstaat vaak na een periode van tocht of afkoeling (overgangen van warm naar koud) of als gevolg van hevige emoties, stress en spanningen.

Over de oorzaak bestaan vele theorieën. Vaak wordt gedacht aan een infectie met een herpesvirus. Dit kan echter niet eenvoudig worden aangetoond.
Ook ontsteking door Borrelia Burgdorferi, de verwekker van de ziekte van Lyme, komt in zeldzame gevallen weleens voor. 

De 'echte' Bellse parese, dat wil zeggen, één zonder duidelijke oorzaak, wordt meestal behandeld met corticosteroïden in vrij hoge dosering, wat de kans op volledige genezing iets vergroot. Soms krijgt u antivirale middelen tegen Herpesvirussen. 

Het spontane beloop is vrij gunstig: in ongeveer 70-80% van de gevallen een volledig herstel in enkele weken tot maanden. Bij de overige 20-30% treedt meestal wel een aanzienlijke verbetering op maar geen volledig herstel.

De kans op herstel is afhankelijk van de leeftijd en de ernst van de verlamming. Bijna alle kinderen herstellen zonder blijvende problemen, terwijl meer dan de helft van de patiënten ouder dan 60 jaar restverschijnselen overhoudt. Ook bij een totale uitval is de kans op onvolledig herstel groot.

Pas na 9 maanden kan in het algemeen de eindtoestand en de mate van genezing worden beoordeeld.

Wat zou acupunctuur kunnen doen bij de ziekte van Bell?

Omdat deze ziekte heel vaak stress-gerelateerd is zal een deel van de behandeling gericht zijn op het verminderen van stress en het algeheel in balans brengen van uw lichaam

Maar vooral ook lokaal (in het gezicht) is er veel mogelijk. Chinees gezien is er een pathogene (ziekmakende) energie op de zenuw gekomen. Deze energie moet weer gaan stromen zodat er ruimte komt voor herstel.

Die ‘ruimte’ kunnen we maken door met acupunctuurnaaldjes (en eventueel moxa) te behandelen. Deze behandeling is vrij intensief (dat wil zeggen: meerdere behandelingen kort op elkaar) maar hierdoor ziet u ook vaak snel verbetering optreden.

De combinatie van de door uw arts voorgeschreven medicatie én acupunctuur zorgt ervoor dat de kans op (volledig) herstel groter wordt en dat het herstel sneller verloopt.

Over het algemeen geldt dat we het liefst in een vroeg stadium starten met de behandelingen, voor het meest optimale resultaat.