Nek- en rugklachten

Acupunctuur en rugklachten

Vaak krijgen mensen last van pijn in de onderrug door een verkeerde werk- en/of zithouding. Maar ook door te zwaar tillen of door plotseling een verkeerde beweging te maken. Een andere veel voorkomende oorzaak van lage rugklachten is een te hoge werkdruk in combinatie met een gebrek aan beweging. Hiernaast kunnen lichaamsbouw, erfelijke factoren, orgaanproblemen of afwijkingen in de wervelkolom een rol spelen. Het is daarom belangrijk om voor de behandeling zoveel mogelijk te weten over de specifieke omstandigheden waarbinnen de klachten zijn ontstaan. Omdat ik naast acupuncturist ook fysiotherapeut ben zal ik ook met een ‘westerse blik’ de klachten kunnen beoordelen. Deze uitgebreide analyse is niet alleen nodig om de klachten te verhelpen, maar ook om deze in de toekomst te voorkomen.

De symptomen

De symptomen kunnen heel verschillend zijn. U staat op uit een stoel en bukt zich om een papiertje op te rapen. Plotseling voelt u een hevige pijnscheut en u kunt nauwelijks meer overeind komen. Dit is een bekend voorbeeld van acute lage rugpijn. Maar de klachten kunnen ook minder acuut optreden. Een zeurende pijn die langzaam verergert bijvoorbeeld, of pijn die uitstraalt naar de benen. De gevolgen van lage rugpijn zijn voor iedereen verschillend: het kan leiden tot houdingsafwijkingen of tot moeite hebben met zitten of nauwelijks kunnen staan of lopen. Ook slaapproblemen komen veelvuldig voor. Meer bewegen kan onderdeel zijn van de therapie, in andere gevallen is juist rust vereist. In sommige gevallen kan de acupunctuur behandeling gecombineerd worden met aanvullende oefeningen.

Helpt acupunctuur mij van mijn lage rugklachten af?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van acupunctuur op lage rugklachten en onderzoeken bevestigen het positieve effect. Acupunctuur kan met name op het gebied van de pijnbestrijding en spierontspanning veel voor u betekenen. Ook kunnen gewrichtsblokkades worden opgeheven waardoor al snel een vermindering van klachten optreedt, of verdwijnen deze zelfs geheel. Bij acute klachten zijn enkele behandelingen vaak al voldoende voor een merkbaar effect. Bij chronische klachten zijn hiervoor meestal meer behandelingen nodig. Wanneer er sprake is van blijvend rugletsel zoals bij ernstige slijtage, kan acupunctuur een symptoombestrijdend karakter hebben. In periodes met verergering van de klachten kunt u dan altijd een beroep doen op acupunctuur voor het bestrijden van de pijn.


Acupunctuur en nekklachten

Nekklachten kunnen het gevolg zijn van verhoogde spierspanningen in de nek. De nekspieren kunnen zich met grote kracht aanspannen, waardoor de druk op de tussenwervelschijven zo groot wordt zodat er ‘slijtage’ optreedt of zenuwen bekneld of geïrriteerd raken.

Er kunnen vele oorzaken zijn die aanleiding geven tot deze spierspanning. Orgaanproblemen, een verkeerde houding en stress zijn enkele voorbeelden hiervan.

Whiplash

Een ‘schrikreactie’ van het lichaam, die niet gecorrigeerd wordt, kan tot blijvende klachten leiden. De whiplash is hier een bekend voorbeeld van. Het lichaam bouwt een blijvende stress reactie op. Als het lichaam van deze stress ontdaan kan worden dan zal de klacht in veel gevallen verdwijnen. Acupunctuur kan hierbij een goed effect hebben.

Schouderklachten

Een andere vorm van nekklachten doet zich (meestal) voor in combinatie met schouderklachten. Net onder de schedelrand op de zijkant van de nekspieren zitten pijnlijke punten. De pijn straalt meestal uit naar de bovenzijde van de schouders. Net iets achter de bovenzijde van de schouder zit vaak eveneens een pijnlijke plek. Als men op die plekken drukt, kan de pijn naar boven uitstralen (naar de zijkanten van het hoofd). De spieren in de omgeving van de genoemde punten zijn hard.
Bij zeker 75% van de Nederlandse bevolking zullen deze punten gevoelig zijn als er op gedrukt wordt. Dit heeft te maken met het jachtige leven dat we leiden. Drukte, stress en gejaagdheid zijn belangrijke factoren die leiden tot deze pijn. Ook andere factoren (bijvoorbeeld orgaanverstoringen) kunnen leiden tot nekpijn en schouderpijn. Ook bij deze klachten geeft acupunctuur vaak goede resultaten.

Bewegingsbeperking in de schoudergewrichten komt veel voor. Men kan de arm tot een zeker punt omhoog doen, gaat men dan nog een paar millimeter verder, dan volgt een hevige pijn. Sleurt iemand de arm nog verder, dan zijn spierscheuren niet ondenkbeeldig. Mensen die maanden of soms zelfs jaren zo’n kwaal hebben, lopen het risico dat de bewegingsbeperking nog erger wordt en er zelfs ontstekingen bij het gewricht kunnen ontstaan.

Helpt acupunctuur bij nek- en schouderklachten?

De bewegingsbeperking wordt vaak veroorzaakt door een verstoring in de energie banen in de nek en schouder regio. Bij een beweging of rekking van de spieren ontstaat een energieblokkade.

Geen of verminderde energietoevoer naar een belaste spier lijdt tot (plotselinge) pijn. Beperkte energiedoorstroming leidt tot verminderde circulatie van vloeistoffen (bloed, etc.).Het gevolg hiervan is dat afvalstoffen makkelijker neerslaan en kalkresten in het kapsel achter blijven. De ergste blokkade zit vaak niet op de plaats waar de meeste pijn optreedt maar op een plek die hoger of lager gelegen is.

Acupunctuur behandelingen zijn er op gericht de energie blokkades op te heffen en de energiebalans weer op orde te brengen. Hierdoor zullen de klachten verminderen en uiteindelijk meestal verdwijnen.