Fibromyalgie

Fibromyalgie

Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Fibromyalgie wordt ook wel weke-delen-reuma genoemd. Het komt voor bij ongeveer twee op de honderd volwassenen, en dan vooral bij vrouwen.

Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom bestaande uit algemene spierpijn en spierstijfheid gepaard gaande met (soms extreme) vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, angsten, depressies, allergieën, concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen en darmklachten. Deze aandoening komt voornamelijk voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar.

Omdat er nog steeds geen wetenschappelijke oorzaak is gevonden voor fibromyalgie en de patiënt vaak een gezond uiterlijk vertoont met normale uitslagen bij bloedonderzoek, kan er veel onbegrip zijn vanuit de omgeving. Ontkenning van dit ziektebeeld door huisarts, specialist, bedrijfsarts, werkgever en niet in de laatste plaats de eigen omgeving kan veel stress en verdriet veroorzaken.

Mensen met fibromyalgie zijn niet of zeer slecht in staat om in het diepe slaapstadium (de delta- slaap) te geraken, waarin het lichaam veel chemische stoffen voor de heropbouw aanmaakt, waardoor weefsels worden hersteld en de groei van deze weefsels wordt bevorderd. Groeihormoon is een van de meest overvloedige chemische stoffen voor de heropbouw. Dit groeihormoon komt tijdens de delta-slaap vrij en herstelt en bevordert de groei van weefsels. Omdat mensen met fibromyalgie de delta-slaap niet of nauwelijks ervaren, hebben zij een laag groeihormoon gehalte. Dit resulteert in een onvermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen. De constante gespannenheid van de spieren in combinatie met het onvermogen om in de diepe herstellende slaap te geraken, zijn er de oorzaak van dat de fibromyalgie niet alleen hevige pijnen veroorzaakt, maar ook algehele uitputting en hoofdpijn.

Helpt acupunctuur bij fibromyalgie?

Met acupunctuur is het mogelijk de symptomen van fibromyalgie te behandelen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat acupunctuur een regulerende werking heeft op de aanmaak van lichaamseigen stoffen. Door het lichaam te stimuleren en de balans te herstellen, kunnen slaapproblemen en depressieve stemmingen verminderen of zelfs verdwijnen. Daarnaast heeft acupunctuur een bewezen pijnstillend effect, waardoor pijnklachten sterk kunnen verbeteren en in sommige gevallen zelfs helemaal verdwijnen.

De resultaten bij mensen met fibromyalgie zijn wisselend. Bij sommigen neemt de vermoeidheid af, bij anderen wordt de pijn minder. Gezien de ernst van het probleem kunnen we bij fibromyalgie vaak pas na 10 behandelingen beoordelen wat het effect is op uw lichaam. De tijd tussen de behandelingen varieert van 1 tot 2 weken. Zodoende weet u pas na enkele maanden of acupunctuur het voor u gewenste resultaat heeft. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat acupunctuur de fibromyalgie niet kan genezen, maar in veel gevallen wel de klachten kan verlichten.