Acupunctuur

Wat is Acupunctuur
Het woord acupunctuur komt van het Latijnse ”acus punctura”, dat letterlijk “naalden steek” betekent. Het is een onderdeel van de Chinese geneeskunde die een ontwikkeling van duizenden jaren heeft doorgemaakt. Sinds het in de jaren zeventig in het Westen is doorgedrongen heeft het zich verder ontwikkeld en verbeterd. Momenteel wordt acupunctuur bij eenderde van de wereldbevolking toegepast.

Bij de Chinese geneeskunde gaat men ervan uit dat lichaam, geest en omgeving niet los te zien zijn van elkaar als het gaat om gezondheid en ziekte. Dit dient in balans te zijn. Ziekte ontstaat wanneer de energie van het lichaam uit balans raakt. Deze geneeskunde beoogt een nieuwe balans op te bouwen waar deze verstoord is geraakt. Bij de behandeling wordt uitgegaan van de gehele persoon, de zieke wordt behandeld, niet de ziekte. Dit houdt in dat er niet alleen over de klacht wordt gesproken maar dat er ook aandacht is voor de levenswijze van de persoon in kwestie.

Wat doet Acupunctuur
Bij acupunctuur wordt er gewerkt via meridianen. Meridianen zijn ingewikkelde netwerken van banen waardoor onze energie (Qi), bloed en lichaamsvloeistoffen in het lichaam worden verspreid. De Qi, Bloed en Lichaamsvloeistoffen dienen altijd gelijkmatig te stromen en voldoende aanwezig te zijn.

De meridianen maken contact met organen en voeden en bevochtigen elk deel van ons lichaam. Als de mens gezond is, is de energie binnen die persoon in evenwicht. Raakt dit evenwicht verstoord dan treedt er een ziekte op. Normaal kan een menselijk lichaam een disbalans herstellen. Krijgt een persoon echter klachten dan lukt dit niet. Acupunctuur kan dan een oplossing zijn om de balans weer te herstellen. Door met kleine naaldjes de juiste punten te behandelen kan invloed worden uitgeoefend op de energiestromen in het lichaam.

Acupunctuur wordt steeds meer als een aanvulling op de westerse geneeskunde beschouwd en steeds minder als een alternatieve geneeskunde.